Sobota, 10 października 2015, data aktualizacji serwisu: 30.09.2015
Komenda Powiatowa Policji w Żninie
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
316.721 osób

Oświadczenia majątkowe

Data publikacji : 06.10.2008

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.


Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

BIEŻĄCE OŚWIADCZENIA ZNAJDUJĄ SIE NA STRONIE BIP KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY

 

http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/portal/KWB/43/Oswiadczenia_majatkowe.html

Data publikacji : 06.10.2008

Data modyfikacji : 03.10.2012
Autor : Tomasz Rajewski
Opublikowane przez : Tomasz Rajewski
Zespół ds. Informatyki
Statystyka strony: 4121 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA