Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Żninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Decyzja nr 217/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji z 16. 09.2008r w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej w wydziałach oraz Oddziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, z późn.zm.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metryczka

Data publikacji 13.11.2012
Data modyfikacji 13.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Rajewski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Rajewski Zespół ds. Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Rajewski
do góry